คำอธิษฐานของชาวซิกข์

คำอธิษฐานของชาวซิกข์

  • รักพระเจ้าเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลองบาปโปรดช่วยให้เราเดินหนีและให้ความสำคัญกับความผิดบาปที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา

  •