Sikhizm Modlitwy

Sikhizm Modlitwy

  • Kochając Boga, kiedy zmagamy się z pokusą grzechu, pomóż nam odejść i pamiętaj o tym, jak grzech zbiera żniwo na naszym życiu.

  •