Sikhizm Modlitwy

Sikhizm Modlitwy

  • Boże, przyjmujemy cię do naszych serc, naszych umysłów, naszych dusz. Prowadź nas, by przyjąć twoje zaproszenie do służby i zrobić to z siłą i odwagą.

  •   

      

  • Kochając Boga, kiedy zmagamy się z pokusą grzechu, pomóż nam odejść i pamiętaj o tym, jak grzech zbiera żniwo na naszym życiu.

  •