Sikhizam Molitve

Sikhizam Molitve

  • Ljubav Boga, kada smo se suočili sa iskušenjem da grešimo, molim vas pomozite nam da odemo i vodimo računa o tome kako greh uzima u život.

  •