• Panginoon, alam kong Magagaling ka. Alam ko ito nang may lubos na pagtitiwala. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan upang maunawaan ang iyong tiyempo at ang lakas ng loob na tanggapin ang iyong kagalingan bilang sapat na para sa sandaling ito. Amen


  •   

      

  • Panginoon, pasalamatan kita na mahal mo ang mga maysakit. Alam ko na napopoot ka kung ano ang ginagawa ng kanilang sakit sa kanila. Tinanong ko na pagalingin mo ang mga sakit, na magkakaroon ka ng isang habag at magdadala ng pagpapagaling sa lahat ng may sakit na bata. Alam ko na hindi lahat ay gumaling sa lupa. Kung gagawin iyan kaysa sa maayos na pagpapanatili sa aking puso sa iyo nang marahan, mangyaring tulungan akong maunawaan kung ano ang iyong plano at tulungan ako na maging nasasabik tungkol sa langit.

  •