• Zot, unë e di që Ti je në gjendje të shërosh. Unë e di atë me besim të plotë. Më jepni tani mençurinë për të kuptuar kohën tuaj dhe guximin për të pranuar shërimin tuaj si të mjaftueshëm për momentin. amin


  •