• Cầu nguyện: Xin Thượng Đế chúc phúc lành cho bạn với sự bình an và hạnh phúc vào ngày đặc biệt của bạn và cầu nguyện rằng sự bình an và hạnh phúc thiêng liêng sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời còn lại. Chúc bạn có một ngày sinh nhật vui vẻ và vui vẻ.


  •