Modlitwy muzułmańskie

Modlitwy muzułmańskie

  • Boże, wzmocnij moje serce nadprzyrodzonym pokojem w obszarach, w których czuję odrzucenie, strach i lęk. Umocnij mój umysł, abym mógł przezwyciężyć wszelkie zamieszanie, zamieszanie i niezdecydowanie

  •