Moro Panalangin

Moro Panalangin

  • Diyos, palakasin ang puso ko sa sobrenatural na kapayapaan sa mga lugar kung saan naramdaman ko ang pagtanggi, takot, at pagkabalisa. Palakasin mo ang aking isipan na maaari kong mapaglabanan ang lahat ng kaguluhan, pagkalito, at pagdududa

  •