Lutjet Myslimane

Lutjet Myslimane

  • Perëndia, forcoje zemrën time me paqe mbinatyrore në fusha ku ndihem refuzim, frikë dhe ankth. Forconi mendjen time që unë mund të kapërcej çdo trazirë, konfuzion dhe pavendosmëri

  •   

      

  • Perëndia, ne i vendosim shqetësimet tona në duart tona, kërkojmë që ti ta rivendosësh shërbyesin tënd përsëri në shëndet, të lehtësosh shqetësimet dhe dhimbjet tona me dashurinë tënde të butë dhe na jep hirin dhe forcën për ta pranuar këtë barrë.

  •