Hudaismo Panalangin

Hudaismo Panalangin

  • Manalangin ang Diyos na pagpalain kayo ng kapayapaan at kaligayahan sa inyong natatanging araw na ipinagdiriwang ninyo at idinasal na ang banal na kapayapaan at kaligayahan ay susunod sa inyo sa buong buhay ninyo. Nais mong magkaroon ka ng isang pinagpala at masaya kaarawan.


  •