Đạo Hindu

Đạo Hindu

  • Thượng Đế ơi, con yêu cầu ngài giải phóng những món quà và sức mạnh của mình thông qua con để giúp đỡ người khác. Con mong muốn trở thành một chiếc tàu của sự hiện diện của ngài để ban phước cho những người khác.

  •