Hinduskie Modlitwy

Hinduskie Modlitwy

  • Boże, proszę, uwolnij swoje dary i moc przeze mnie, aby pomóc innym. Pragnę być naczyniem Twojej obecności, aby błogosławić innych.

  •