हिन्दू प्रार्थना

हिन्दू प्रार्थना

  • ईश्वर, म तपाईलाई मेरो उपहारहरू र शक्तिलाई अरूलाई मदत गर्न को लागी सोध्न चाहन्छु। अरूलाई आशीर्वाद दिन म तपाईंको उपस्थितिको पोत हुन चाहन्छु।

  •