Hindu Panalangin

Hindu Panalangin

  • Diyos, hinihiling ko sa iyo na palayain ang iyong mga regalo at kapangyarihan sa pamamagitan ko upang tulungan ang iba. Nais kong maging isang daluyan ng iyong presensya upang pagpalain ang iba.

  •