Християнски молитви

Християнски молитви

  • Боже, постави страж над устата ми и ми помогна да говоря само думи, които ти харесват. Освободи ме от отбранителна, гневна и глупава реч. Пазете ме от охлаждането на Духа с моите думи. Аз поставих сърцето си да не греши с речта ми, за да поддържам непрекъснато общение с Теб

  • Боже, моля Те, над онези, които са изложени на ужаса на войната и духовните опасности от живота на войника или моряка. Дайте им такава силна вяра, че никое човешко уважение не може да ги накара да ги отрекат, нито да се страхуват от всякога да я практикуват.

  • Любовта на Бога, като се събуждам тази сутрин, аз се отдам на вас, благодаря и ви хваля за многото дарби, които ми дадохте и в дух на твърда вяра и детско доверие Знам, че ще ме защитите днес от всички опасни неща, които идват при мен и семейството ми.

  • Господи, каза, че когато двама или трима ще се съберат в твое име, ще бъдеш с тях. Моли се от себе си, но се обединявам с много отделни християни по целия свят, които се събират в друг смисъл, за да се молят на вас и аз вярвам, че сте с мен сега