Christian Prayer

Christian Prayer

 • Lord, you said that when two or three would gather together in your name, then you would be present with them. I am praying by myself but I am uniting myself with many individual Christians throughout the world who are gathered together in another sense to pray to you, and I trust that you are with me now.

 •   

    

 • "All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ..." - 2 CORINTHIANS 5:18-19

  A Morning Prayer Starting Your Day With God

 •   

    

 • Ama, alam mo ang mga lugar kung saan ang mga bata ay mahina. Ihugis ang mga ito sa taong ito sa mga paraan na maaari lamang mapakita ang iyong kapangyarihan na nagtatrabaho sa loob at paligid ng mga ito. Iyong protektahan ang lahat ng mga bata, panatilihing ligtas ang mga ito mula sa pinsala at tulungan silang lumago sa biyaya, at pagpapalain sa Inyong paningin. Amen.

 •   

    

 • "I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength." - Ephesians 1:18-19

 •