Christian Prayer

Christian Prayer

 • Loving God, as I awake this morning I give myself to you, I thank and praise you for the many gifts you have given to me, and in a spirit of firm faith and childlike trust I know you will protect me this day from all dangerous things that come to me and my family.

 •   

    

 • Lord, you said that when two or three would gather together in your name, then you would be present with them. I am praying by myself but I am uniting myself with many individual Christians throughout the world who are gathered together in another sense to pray to you, and I trust that you are with me now.

 •   

    

 • "All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ..." - 2 CORINTHIANS 5:18-19

  A Morning Prayer Starting Your Day With God

 •   

    

 • Ama, alam mo ang mga lugar kung saan ang mga bata ay mahina. Ihugis ang mga ito sa taong ito sa mga paraan na maaari lamang mapakita ang iyong kapangyarihan na nagtatrabaho sa loob at paligid ng mga ito. Iyong protektahan ang lahat ng mga bata, panatilihing ligtas ang mga ito mula sa pinsala at tulungan silang lumago sa biyaya, at pagpapalain sa Inyong paningin. Amen.

 •