Christian Prayer

Christian Prayer

 • "All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ..." - 2 CORINTHIANS 5:18-19

  A Morning Prayer Starting Your Day With God

 •   

    

 • Ama, alam mo ang mga lugar kung saan ang mga bata ay mahina. Ihugis ang mga ito sa taong ito sa mga paraan na maaari lamang mapakita ang iyong kapangyarihan na nagtatrabaho sa loob at paligid ng mga ito. Iyong protektahan ang lahat ng mga bata, panatilihing ligtas ang mga ito mula sa pinsala at tulungan silang lumago sa biyaya, at pagpapalain sa Inyong paningin. Amen.

 •   

    

 • "I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength." - Ephesians 1:18-19

 •   

    

 • "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice." - Ephesians 4:30

 •   

    

 • "When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." - John 8:7

 •