Đạo Thiên Chúa

Đạo Thiên Chúa

  • Chúa ơi, chúng con đặt những lo lắng của chúng con vào tay của ngài, chúng con yêu cầu ngài khôi phục lại cho đầy tớ của ngài sức khoẻ một lần nữa, giảm bớt lo lắng và buồn phiền với tình yêu nhẹ nhàng của ngài, và cho chúng con ân sủng vào sức mạnh để chấp nhận gánh nặng này.

  •   

      

  • Cầu nguyện cho Thành phố Mexico và những nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất 7,1 độ richter, hãy cầu nguyện cho các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ đang cố gắng giúp đỡ người Mexico.

  •