Modlitwy Katolickie

Modlitwy Katolickie

  • Boże, obawiamy się w waszych rękach, prosimy was, abyście przywrócili swego sługę do zdrowia, złagodzili nasze zmartwienia i smutki swoją łagodną miłością i udzielili nam łaski i siły, aby przyjąć ten ciężar.

  •   

      

  • Modląc się za miasto Meksyk i okolice, gdzie dotkną trzęsienie ziemi o rozmiarze 7,1, módl się o miłosierdzie Boże i ochronę, módl się o ochotników i ratowników, którzy starają się pomóc Meksykańskiemu.

  •