क्याथोलिक प्रार्थना

क्याथोलिक प्रार्थना

  • मेक्सिको सिटीका लागि प्रार्थना र 7-परिमाण भूकम्पका कारणले गर्दा मेक्सिकनलाई सहयोग गर्न खोज्ने स्वयंसेवकाई र उद्धारकर्ताहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ।

  •