बहाई प्रार्थना

बहाई प्रार्थना

  • म तिमीलाई सोध्छु कि परमेश्वरको हृदयको प्रकाश र मलाई शब्दलाई छुटकारा दिइयो। म सोध्छु कि तपाई मेरो आँखा खोल्नुस् र मलाई बुझाउनु होस् जब मैले तपाईको वचन पढें।

  •