Бахайски молитви

Бахайски молитви

  • Моля те да освободиш откровението на Божието сърце и слово към мен. Моля те да отвориш очите ми и да ми дадеш разум, докато те чета.