Lutjet Bahai

Lutjet Bahai

  • Unë ju kërkoj që të lëshoni zbulesën e zemrës dhe fjalës së Perëndisë për mua. Unë kërkoj që ju të hapni sytë e mi dhe më jepni mirëkuptim teksa ju lexova fjalën.

  •